Jdi na obsah Jdi na menu

Informace pro členy MO

12. 3. 2011

Vážení přátelé. Vzledem k platnosti směrnice GDPR o ochraně osobních údajů, každý člen musím vyplnit novou přihlášku do ČRS a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů. Vyplnění přihlášky a souhlasu bude probíhat při výdeji povolenky. Bez toho nelze nikomu prodloužit členství v ČRS a vydat povolenku na rok 2019. Souhlas může podepsat každý sám za sebe, za děti pouze zákonný zástupce.

Český rybářský svaz – Místní organizace Zvánovice

Vážení přátelé rybáři.

        Dovolujeme si Vám jako každý rok podat informace důležité pro další rok .

        Výroční členská schůze se bude konat dne 16.3.2019  od 14.00 hodin v zasedací místnosti  bývalé školy.   

        Dále upozorňujeme všechny členy  o povinnosti dle rybářského řádu odevzdat letošní vydané povolenky k rybolovu nejpozději do 15.1.2019 organizaci která je vydala. Bez splnění této povinnosti se nesmí vydat povolenka na rok 2019.   

Důležité upozornění: Vzhledem k elektronické sumarizaci úlovků je každý rybář  zodpovědný za správné vyplnění docházky k vodě a úlovkového lístku. Odevzdání nevyplněného úlovkového lístku, nebo jeho špatné, nebo neúplné vyplnění bude posuzováno jako by nebyl odevzdán a to se všemi s tím vyplývajícími důsledky. 

        Členské příspěvky je povinen každý člen uhradit do konce února daného roku. V případě neuhrazení členských příspěvků je zrušeno členství v rybářském svazu a osoba musí opětovně žádat o přijetí jako nový člen včetně úhrady zápisného.

Výdej povolenek pro rok 2019

  1. termín :  dne 12.1.2019 od 09.00 – 12.00 hodin v klubovně MO
  2. termín :  dne  9.2.2019  od 09.00 – 12.00 hodin v klubovně MO
  3. Podmínkou pro vydání povolenky je předložení platného rybářského lístku vydaného příslušným MěÚ a dále zaplacení členských příspěvků a splnění ostatních povinností. (např. brigádnické činnosti).

Ceny příspěvků a povolenek na rok 2019:      

Příspěvková známka :     dospělí členové                               500,- Kč

                                           dorost                                              200,- Kč

                                           děti                                                  100,- Kč

Povolenky :                         dospělí                        dorost,ZTP                     děti

 

MP územní (krajská)        1400,-Kč                     1000,-Kč  *)                      500,- Kč

MP celosvazová                 2200,-Kč                   1400,-Kč                            700,-Kč

P     územní (krajská)        1400,-Kč                    1000,-Kč                            500,-Kč

P     celosvazová                 2300,-Kč                   1500,-Kč                           800,-Kč

*) cena platí i pro důchodce nad 70 let

Ceny ostatních povolenek budou zveřejněny ve vývěsní skříňce u klubovny MO a budou k nahlédnutí při výdeji povolenek.

Tradiční rybářský ples se bude konat dne   2.2.2019   od 20.00 hodin v sále místní restaurace. Vstupné je 100,-Kč. Srdečně Vás i Vaše známé zveme a těšíme se na Vaši účast. Bude jako vždy připravena bohatá tombola a věříme, že se společně dobře pobavíme. Pokud by kdokoliv chtěl přispět do tomboly, může se obrátit na hospodáře MO p. Václava Povýšila, tel. 739800716. Každý příspěvek je vítán.       

     Brigády na rok 2019 Budou zveřejňovány na stránkách MO a ve vývěsní skříňce na klubovně MO. Plán brigád na rok 2019 bude zveřejněn  i na VČS. Svoji účast na brigádě oznamte p. Bubeníkovi  vždy týden předem na tel.731416359   

Informace o dění MO můžete sledovat na www.rybarizvanovice.eStranky.cz

Příspěvky na stránky MO můžete zasílat na v.stein@seznam.cz

         Závěrem vám všem přejeme klidné a spokojené prožití vánočních svátků, dobré zdraví nejen vám, ale i vašim blízkým v příštím roce a samozřejmě kus rybářského štěstí do příští sezony .

Zvánovice prosinec 2018                                                                Výbor MO ČRS Zvánovice

 

------------------------------------------------------------

Důležité upozornění !!!

Změna denního lovu ryb na mimopstruhových revírech ČRS

S účinností od 1. dubna 2018 jsou denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech ČRS upraveny takto:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 04.00 do 24.00 hodin.

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 05.00 do 22.00 hodin..

---------------------------------------------------------------------------